Afmelden en/of Covid-19

Consult afmelden?

Heeft u een afspraak en bent u verhinderd? Ik vraag u dit ten minste 24 uur van te voren te melden. Het kan natuurlijk voorkomen dat u plots ziek bent geworden of andere bijzondere omstandigheden zodat u de afspraak niet op tijd kunt afmelden. Meld dit alsnog zo snel mogelijk. Indien u te laat bent met afmelden ben ik genoodzaakt om het consult naar u te factureren. 

Covid-19 en andere infectieziekten

Vanaf 23 maart 2023 zijn de Covid-19 maatregelen weer veranderd.

Onderstaande adviezen zijn nog steeds van kracht:

 • blijf thuis als u ziek bent
 • vermijd bij klachten fysiek contact met mensen die ernstig ziek kunnen worden van een luchtweginfectie. Als fysiek contact toch nodig is, draag dan een mond-neuskapje
 • hoest of nies in uw elleboog
 • was vaak en goed uw handen met water en zeep

(bron: www.rijksoverheid.nl)

Praktijkrichtlijnen:

 • blijf thuis als u ziek bent
 • heeft u milde klachten test u dan op het covid-19 virus. Bent u positief dan kan een fysiek consult niet doorgaan
 • bent u negatief getest op het covid-19 virus dan adviseer ik u een mond-neuskapje te dragen bij milde klachten
 • ben ik ziek of zijn er andere bijzonderheden dan zal ik een andere afspraak met u maken.
 • bij (milde) klachten zal ik mijzelf testen op het Covid-19 virus. Bij een positieve test zal ik u op de hoogte brengen dat het consult niet door kan gaan
 • bij milde klachten en een negatieve test zal ik een mond-neuskapje dragen
 • wenst uzelf dat ik tijdens het consult een mond-neuskapje draag dan kunt u dit aangeven