Privacyverklaring

In deze privacyverklaring wil ik helder en transparant informatie verstrekken over hoe ik omga met uw persoonsgegevens.

Om welke gegevens gaat het?

Patient:

 • Voornaam, voorletter(s)
 • Tussenvoegsel
 • Achternaam
 • Adres
 • Woonplaats
 • Geslacht
 • Burgerservicenummer
 • Nummer identiteitsbewijs (paspoort, ID-kaart, rijbewijs, vreemdelingendocument)
 • Verzekeringsnummer zorgverzekering
 • Telefoonnummer waarop u bereikbaar bent (privé en/of zakelijk)
 • E-mailadres (privé of zakelijk)
 • Beroep
 • Medische gegevens
 • Lichamelijke en indien van toepassing psychische klachten.

Waarom verzamel ik deze gegevens?

 • Om een goede en adequate fysiotherapeutische behandeling te geven.
 • Het correct kunnen afhandelen van het financiële gedeelte met u of uw zorgverzekering.

Hoe lang worden deze gegevens bewaard?

Gegevens worden niet langer bewaard dan voor het doel noodzakelijk is, met uitzondering van wettelijke verplichtingen conform de medische dossiervorming (dit is minimaal 20 jaar na beëindiging van de laatste behandeling, of bij minderjarigen 20 jaar na het bereiken van de leeftijd van 18 jaar) en conform de financiële administratie (dit is maximaal 7 jaar na de laatste behandeling).

Andere contactpersonen, zakelijke relatie of bedrijven:

 • Voornaam, voorletter(s)
 • Tussenvoegsel
 • Achternaam
 • Naam bedrijf
 • Telefoonnummer zakelijk
 • E-mailadres zakelijk
 • Website zakelijk
 • Adresgegevens zakelijk

Waarom verzamel ik deze gegevens?

 • Om een goede en adequate zakelijke relatie en/of contact te hebben.

Hoe lang worden deze gegevens bewaard?

Gegevens worden niet langer bewaard dan voor het doel noodzakelijk. Dit is gedurende de periode dat men gezien wordt als zakelijke relatie.

Waar worden de gegevens opgeslagen?

Ik maak gebruik van speciaal ontworpen online software (Intramed) voor mijn agenda, het medisch dossier en declaraties. Om bij deze gegevens te komen heb ik een computer die ik alleen hiervoor gebruik. Op beide werklocaties maak ik gebruik van dezelfde software en programma’s.

Ik blijf ten allen tijden verantwoordelijk voor uw gegevens en zal erop toezien dat deze organisaties uw gegevens volgens de eisen van de AVG wet verwerken. Van deze bedrijven hebben wij verwerkingsovereenkomsten ontvangen om zo zeker te zijn dat hun manier van werken ook binnen de regels van de AVG wet vallen.

Hoe zijn deze gegevens beveiligd?

Ik maak gebruik van een wachtwoord om mijn computer te kunnen starten. Ik moet daarna nog twee verschillende gebruikersnamen en wachtwoorden gebruiken om bij de agenda, medische dossiers en declaratiegegevens te komen. Mijn computer is voorzien van een bijgewerkt antivirus-programma. Voor mijn website maak ik gebruik van passende beveiliging van uw gegevens.

Het verstrekken van gegevens aan derden

Om uitgevoerde behandelingen uitbetaald te krijgen, declareer ik naar uw zorgverzekering. Ik maak gebruik van speciaal ontworpen software tijdens deze declaraties. Hierdoor verstuur ik enkel het hoognodige dat nodig is voor een goede afwikkeling.

Indien nodig verstuur ik persoonlijke gegevens naar verwijzers, artsen en collega zorgverleners. 

Het verstrekken van persoonlijke gegevens wordt enkel en alleen gedaan met toestemming van u. Ik kan daarom om een identiteitsbewijs vragen. Indien een derde partij om uw gegevens vraagt, verstrek ik deze gegevens enkel op het moment dat ik in het bezit ben van een schriftelijke toestemming van u.

Met goedkeuring van u verstuur ik een bericht naar de huisarts direct na de intake zodat uw huisarts op de hoogte is van het behandeltraject.

Met goedkeuring van u verstuur ik een bericht naar de huisarts of behandelend specialist als u een consult heeft betreffende de te behandelende indicatie zodat de behandelend arts op de hoogte is van de huidige situatie.

Met goedkeuring van u verstuur ik een bericht naar de huisarts als het behandeltraject wordt afgesloten. Hierdoor is uw huisarts hiervan op de hoogte. Ik vermeld hierin met welk resultaat het traject is afgesloten. 

Ik verstuur alleen met schriftelijke toestemming van u gegevens naar uw Arbo-arts.

Ik verstuur alleen met schriftelijke toestemming van u gegevens ten behoeve van een goede schadeafhandeling (verzekeringsmaatschappij, advocatenkantoor).

Welke rechten heeft u omtrent uw gegevens?

Deze rechten worden beschreven in de AVG wet. U kunt deze raadplegen op de website van de autoriteiten persoonsgegevens. U behoudt altijd het recht op informatie, inzage, rectificatie, vergetelheid, dataportabiliteit, van bezwaar, op beperking van de verwerking.

Heeft u een klacht?

Indien u een klacht heeft betreft de verwerking of het bewaren van persoonlijke gegevens? Dan kunt u dit melden en bespreken met mij via onderstaande contactmogelijkheden. Indien u en ik er niet uitkomen, kunt u een klacht indienen bij de autoriteit persoonsgegevens (AP).

Heeft u nog vragen?

Heeft u vragen over deze privacyverklaring kunt u natuurlijk contact met mij opnemen.

Ik hoop met deze verklaring u te hebben aangetoond dat ik veel waarde hecht aan de bescherming van uw persoonsgegevens.

In alle gevallen houd ik mij aan toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).